Alper vs. Turkcell davası: Biz kazandık!

Bu davanın kazanılması, OHAL sonrası 25/2'nin keyfi kullanımıyla beraber, maddenin kendi içeriğindeki sorunları da ortaya koyuyor. Başta tüm Turkcell işçileri olmak üzere hepimizin kazandığını söylememiz gerekiyor. Sevinçliyiz.

Bugün bir çalışan Turkcell’e açtığı davayı kazandı. Turkcell çalışanı ve Fizik Mühendisleri Odası başkanı Alper Mertoğlu’nun Turkcell’e açtığı işe iade davası 19 Aralık 2017’de görüldü. Mertoğlu, 12 yıldır çalıştığı Turkcell’den 2 saat içinde arkadaşlarıyla bile vedalaşması engellenmeye çalışarak ve hiçbir gerekçe gösterilmeden iş yasasının 25/2 maddesi uyarınca işten çıkarılmıştı. Turkcell utangaç bir biçimde Alper’in toplum yararına çalışmalar yapan ve Ali İsmail Korkmaz adına kurulan Alikev Vakfı için Boğaziçi 2017 yüzme yarışına katılıp boğazı yüzerek geçmesini cezalandırıyordu. Turkcell’in bu işten çıkarmayı adının Ensar’la anılmasını sağlayan motivasyonla, veya korkuyla yaptığı anlaşılıyordu.

Bugün görülen davada Alper Mertoğlu işe iade davasını tek celsede kazandı. Böylece iş yasasının 25/2 maddesi nedeniyle tazminat haklarını ve işsizlik maaşını alamayacak durumda olan Alper’in kayıpları belli oranda karşılanmış olacak.

Davadan önce yapılan basın açıklamasında Alper, bu davanın Ensar’la temsil edilen karanlık ve Alikev’le temsil edilen aydınlık arasında görüldüğünü, TMMOB adına konuşan Cevahir Efe Akçelik sermayenin AKP’ye yaranmaya çalıştığını vurguladı. Plaza Eylem Platformu’nun açıklamasını ve açıklamaların görüntülerini aşağıda paylaşıyoruz. Bu davanın kazanılması, OHAL sonrası 25/2’nin keyfi kullanımıyla beraber, maddenin kendi içeriğindeki sorunları da ortaya koyuyor. Başta tüm Turkcell işçileri olmak üzere hepimizin kazandığını söylememiz gerekiyor. Sevinçliyiz.

Basın Açıklaması:

Bugün burada Alper Mertoğlu için olduğu kadar, kendi davamız için de toplandık. Alper’in davası hepimizin davasıdır. Bu davada çürümüş çalışma hayatımız yargılanmaktadır.

Ülkemizde çalışma hayatı çürümüştür. Ülkeyi kutuplaşma, tasfiye ve keyfiyetle yönetenler, sermayenin çürümüş kesimlerini ordularına daha kolay ortak ediyorlar.

Önümüzde çalışanlara karşı açılmış bir savaş vardır: işten çıkarma, kurumsallaşmış mobbing, aşırı çalışma, ölümcül mesai süreleri ve hukuksuz bir devlet gücünü de arkasına alarak çalışanları sindirmeye, yıldırmaya çalışan bir sermaye. Ülkenin rejimi artık işten çıkarma rejimi haline gelmiştir. Çalışanlara açılan savaşta sermaye geleneksel işçi yönetimi araçlarına olduğu kadar toplumun kutuplaşmasına da yatırım yapmaktadır. Popülist politikalar ve keyfi baskı anlamına gelen OHAL, en yüksek yönetim katının ağzından da doğrulandığı gibi patronların yararınadır.

Alikev Vakfı’na ve Alper’e sermayenin ve devlet büyüklerinin ayıplarını gizlemek için saldırılmaktadır. Sermaye devlet dairelerinden, devlet de işyerlerinden izolasyon, tasfiye, baskı ve keyfiyet öğrenmektedir.

Bu bir işten çıkarma rejimidir: OHAL’le birlikte işçilerin evrensel ve anayasal haklarından kaynaklanan her türlü tepki ve grevler yasaklanmış ama sermayeye 25’e 2’yi keyfi olarak kullanma ve dilediği anda dilediği işçiyi haklarını ödemeden işten çıkarma hakkı hediye edilmiştir.

Bu bir mobbing rejimidir. İş güvencesine ilişkin yegane yasal düzenleme işe iade davasından ibarettir. Yasakoyucu bu davaların bir an önce görülmesi gerektiğini söylese de davalar yıllara sarkıtılmakta, son zamanlarda da yargıtayda yeni açılan dairelerde eşitliği sağlama yönünde işçi lehine karar ilkesi ayaklar altına alınmaktadır. Yetmezmiş gibi, mevcut yasaları işletme becerisini gösteremezken, ayyuka çıkan adaletsizliğin söküğüne arabuluculuk sistemiyle yama yapmak istemektedirler. Elbette ki bu da yeni istismar yolları açmakla sonuçlanacaktır.

Bu bir tasfiye ve baskı rejimidir. Toplumu bölmek, çalışanı bölmek ve birbirine düşürmek bu rejimin mecburiyetidir. Bu rejimin bölücü politikalarına karşı yaşanılası bir toplumun düşünü kuranlarla, kıdem tazminatı gibi yüz yıla dayanan haklarını kaybetmek istemeyenlerin bir gözü Alper’in davasında olmak zorundadır.

Plaza Eylem Platformu ve beyaz yakalı çalışanlar, Alper Mertoğlu’nun onurlu davasını takip edecek ve birbirini yalnız bırakmayacaktır.

Bu çürümenin sonu gelecektir. Onlar güçlü ve donanımlı olabilir ama biz yalnız değiliz. Onlar kaybedecek, adalet ve özgürlük kazanacak.

Plaza Eylem Platformu

Bir cevap yazın