Emeğin Birikimi

ZAMANIN SAHİBİ KİM? E.I., 2009, Birgün

Zaman anlayışı tarih boyunca değişti. 18. Yüzyılda disipline edilmiş zamana alışılmaya başlandı. 19. Yüzyıl ise okul gibi kurumlarla disipline edilmiş