İŞ HUKUKU/Soru-Cevap 3

Geçenlerde gittiğim bir iş görüşmesinde bana 2 yıl süreli bir iş sözleşmesi yapacaklarını ve bu sözleşmenin sağlık ve emeklilik katkı payını içermeyeceğini söylediler. Süreli de olsa iş sözleşmesinde sağlık kapsam dışı bırakılabiliyor mu? Bir de bu tur sözleşmelerin feshi nasıl oluyor. Ihbar suresi var mıdır? Suresi dolmadan ayrılma durumu mümkün mu? Gibi sorular var kafamda yardımcı olursanız çok sevinirim.

Bahsi geçen sözleşme İş Kanunu’nda, “Belirli Süreli İş Sözleşmesi” olarak tanımlanmaktadır.
Bizim sistemimizde, sağlık ve emeklilik katkı payı diye bir şey yoktur. Ancak, özel emeklilik ve özel sağlık sigortası bakımından bir katkı payı düşünülebilir. Sosyal sigortalar anlamında ise, belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin de, sağlık ve emeklilik primleri ve diğer primleri (iş kazası, hastalık, analık v.b.) sigorta primlerinin de yatırılması zorunludur. Sözleşme tipinin belirli süreli olması, bu zorunlulukları hiçbir şekilde ortadan kaldırmaz. Arkadaşımızın sorusunda iki olasılık gündeme geliyor.

1- Ya işveren, art niyetli değil ve bahsettiği katkı payları özel sağlık sigortası ve özel – bireysel emeklilik sigortasını kastetmekte. Yani, sosyal sigorta (SSK – yeni SGK) primlerini ödeyecek (bunları zaten ödemek zorunda) ama özel sigorta paylarını ödemeyecek. Böyle bir zorunluluğu da zaten yok. Bu iyimser yorumumuz.

2. Olasılıkta ise, işveren neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Sosyal Sigorta primi ödemeyecek. Yani işçinin sigortasını yapmayacak. Bir sorun çıkarsa, bu kişi işçi değil, bize danışmanlık hizmeti veriyor gibi bir savunma içine girecek. Soruyu soran arkadaşa da, emeklilik ve sağlık “KATKI PAYI” demiş ki, durum anlaşılmasın. Prim dese, arkadaşımız uyanacak, anlayacak ki sigortası yapılmayacak. Ucuz ve bayağı işveren numaraları bunlar. Genelde karşılaşırız.

Şimdi, sözleşmenin bir iki özelliğinden bahsedelim.

Belirli süreli iş sözleşmesini, taraflar istedikleri her zaman yapamazlar.Belirli süreli iş sözleşmeleri “(b)elirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak (İş K. md. 11)”  taraflar arasında imzalanabilir. Arka arkaya birden fazla belirli süreli iş sözleşmesi imzalanırsa, yukarıda belirtilen koşullar yine aranır. Teknik olarak belirli süreli bir iş v.b. objektif bir sebep yoksa, iş sözleşmesi belirsiz süreli iş sözleşmesi sayılır.

Belirli süreli iş sözleşmesi genelde işçi aleyhinedir. Belirli süreli iş sözleşmesinde işe iade imkanı yoktur. Yani işçi, işe iade davası açamaz. Bunun yanında, süre bittiğinde sözleşme kendiliğinden sona erer. İşçinin kıdem tazminatına hak kazandığı ise genel olarak kabul edilir (karşı çıkanlar da var) ancak, sözleşme süre bittiği için sona ererse işçi ihbara hak kazanamaz.

Eğer süre bitmeden işveren sözleşmeyi sona erdirirse ve haklı bir nedeni yoksa, işçi kalan bakiye süre ücretine hak kazanır.

Belirli süreli iş sözleşmesi, iş hukukunun sıkıntılı konularından biridir. Bu verdiğimiz genel bilgiler her olayın kendi koşullarında değişiklik gösterebilir.

Özetle arkadaşımıza diyebiliriz ki;
1- İşverenin sigorta yapmama hakkı yoktur
2- İş sözleşmesinin adı ne kadar belirli süreli olursa olsun, eğer gerçekten sözleşmenin belirli süreli yapılmasına gerek yoksa o sözleşme belirsiz süreli sayılır ve işçi işe iade dahil pek çok haktan yararlanır.
3- Sözleşme, gerçekten belirli süreli ise, süre bittiğinde kendiliğinden sona erer. Taraflar uzatmak için işlem yaparlar. Kendiliğinden uzarsa, zaten belirli süre için objektif koşul yoktur. Sözleşme baştan itibaren belirsiz süreli sayılır.

Hukuki konularda destek için iletişim adresimizi (bilgi@plazaeylem.org) kullanabilirsiniz.
Çalışanlardan gelen soruları Avukat İzzet Otru cevaplamaktadır.Verilen cevaplar herhangi bir hukuk danışmanlığı ilişkisi içermemektedir. Verilen bilgiler, mümkün olduğunca özet ve yalın aktarılmaya çalışılmış ve detaya girilmemiştir. Bu bilgilerin tasarrufa dönüşmesinden yazar ve site sahibi sorumlu değildir.

Bir cevap yazın