İŞ HUKUKU/Soru-Cevap 4

6 yıldır ayni firmada çalışmaktayım. Ocak ayı itibariyle zam yapılacağı bütün firma personeliyle yapılan toplantıda bildirilmesine rağmen bugün açıklanan zamda bana hiç bir zam yapılmadı. Yaklaşık 60-70 kişinin çalıştığı firmada yılda sadece 1 kez maaş artışı yapılmasına rağmen geçen sene hiç zam almadan çalıştım. Bir önceki sene kriz dolayısıyla da mevcut maaşlarından % 12 oranında 7 ay boyunca kesintiye gidilmişti. (Kesinti ve gecen sene zam yapılmaması tüm firma personeli için geçerli). Görevimi eksiksiz yaptığım ve giriş-çıkışlarına tam uymama rağmen bunun müdürüm tarafından kişisel olarak özellikle yıldırmak ve tazminat almadan çıkmam için yapıldığını düşünüyorum. Performans zammı olmasa dahi firmada herkese zam yapılırken en azından enflasyon farkı alma hakkım yok mudur? (Bu arada şirketi bordroda maaşını da % 50 oranında düşük göstermektedir) Is ilişkisinde işverenin borçları arasında eşit işlem yapma borcu olduğu doğru mudur?

İşverenin eşit işlem borcu vardır ve en önemli borçlardan biridir. Anlamı da şudur: Aynı pozisyonda bulunan işçiler arasında işveren eşit işlem yapmakla yükümlüdür. Olayın somut koşullarında değerlendirme yapmak gerekebilir. Ancak kural, işverenin işçilerine zam, sosyal haklar v.b. borçlarında eşit davranma zorunluluğudur.

Bir işçinin zam alması mutlak bir hak değildir. O işyerinde belirli süredir istikrarlı ve standart şekilde uygulanan bir zam politikası var mıdır buna bakmak gerekir. Yani bir işyerinde diyelim ki, 10 yıldır, her yıl Haziran ayında %5 zam yapılıyorsa, bu artık çalışma koşuludur. İşçilerin onayı olmadan değiştirilemez. Bu durumda zam yapılmaması işçi bakımından haklı nedenle fesih sebebidir.

İşçinin onayı olmadan hiç bir şekilde ücretinde indirim yapılamaz. Bu şekilde yapılan bir indirim mahkeme aracılığı ile talep edilebilir. Bu alacak farklarının tahsili için de, iş sözleşmesinin feshini beklemeye gerek yoktur. Hatta bilakis, iş sözleşmesi devam ederken dava açılmalıdır ki böylece işverenin gerçek niyeti anlaşılsın.

Tüm bunlarla birlikte, işverenin enflasyon oranında zam yapmak gibi bir yükümlülüğü yoktur. Ahlak ve iyi niyet gibi hukukun genel ilkeleri gereği bir takım değerlendirmeler yapılabilse de, bu değerlendirmeler çok teknik hukuki değerlendirmelerdir ve her olaya özel olarak incelenir. Burada anlatılmaya kalkışılırsa onlarca sayfa sürer. Kural: İşverenin zam yapma yükümü yok. İstisna: Yukarıda açıkladığım gibi uzun süredir böyle bir zam yapılıyor olması durumu.

İş kanunu iş sözleşmelerinin yazılı yapılma zorunluluğu yoktur. Yazılı sözleşme yapılmadıysa işveren, çalışma koşullarını gösterir bir belgeyi işçiye verir. Yazılı sözleşmenin olmaması, işçinin hak taleplerine engel değildir.

Hukuki konularda destek için iletişim adresimizi (bilgi@plazaeylem.org) kullanabilirsiniz.
Çalışanlardan gelen soruları Avukat İzzet Otru cevaplamaktadır.Verilen cevaplar herhangi bir hukuk danışmanlığı ilişkisi içermemektedir. Verilen bilgiler, mümkün olduğunca özet ve yalın aktarılmaya çalışılmış ve detaya girilmemiştir. Bu bilgilerin tasarrufa dönüşmesinden yazar ve site sahibi sorumlu değildir.

Bir cevap yazın