#Mobbing101 Dördüncü Hafta: Mobbing İzleyicileri de Etkiliyor

kate-sade-1354764-unsplash

Mobbingi birbirimize sorduk, birbirimizden öğreniyoruz. Dördüncü haftanın #Mobbing101 konusu Mobbingin İzleyiciler Üzerindeki Etkileri.

Her yıl Mobbing ile Mücadele Derneği kurucusu Hüseyin Gün’ün ansına Şubat basında düzenlenen “Mobbing Farkındalığı Haftası” kapsamında bu yıl internet üzerinden bir soruşturma başlatmıştık. Beş gün boyunca sorular yönelttik, ardından cevapları değerlendirip yazıya döktük. Bu soruşturma mobbingle ilgili birbirimizi eğittiğimiz bir ders niteliğinde oldu. Bulgularımızı hafta hafta paylaşıyoruz. İyi okumalar.

Mobbing her zaman birebir yaşadığımız, yalnızca bize yönelen bir şiddet olarak göstermiyor kendini; başkalarına, çalışma arkadaşlarımıza yöneldiğinde de o işyerinin huzuru bozuluyor, işyeri barışından bahsetmek mümkün olmuyor. Mobbing bir başkasına yöneldiğinde aslında aynı işyerinde çalışanların “işitmesi” için bir taktik olarak da kullanılabiliyor. Çalışan da iş arkadaşının yaşadığı mobbinge karşı “sıra ona gelmesin” diye sessiz kalabiliyor, güçlü tarafta durmaya çalışabiliyor ya da işsiz kalma endişesiyle yapılan mobbingi tamamen görmezden gelebiliyor. İşyerinde oluşma ihtimali olan dayanışma ilişkilerini en baştan kırmak için kullanılan yöntemlerden biri mobbing; yalnızca maruz kalanı etkilemiyor, onun yanındakileri de terbiye etmeye çalışıyor.

Günün büyük bir bölümünü işyerinde geçiren çalışanlar, hem fizyolojik hem de psikolojik olarak sağlıklı kalabilmek adına huzurlu ve rahat bir ortamda çalışabilmeyi talep ediyor. Bir başkasına mobbing yapıldığında işyerindeki huzur bozuluyor, güvensizlik başlıyor. Mobbinge uğrayan kişi hissettiği kırılganlıkla kendini ifade etmekte güçlük çekebiliyor, neyin yanlış olduğunu sorgularken kendini işyerinin ortasında, herkesin tanıklığında yapayalnız bulabiliyor. Oysa ankete katılanlar iş yaşamının ve iş dışı yaşamın birbirinin içine geçtiğini, mobbinge tanıklık edip karşı çıkmadıkça, mobbingi kanıksadıkça iş dışı yaşamda da bu zorbalığa ortak olacağımızdan ya da bizzat bu zorbalardan biri haline gelebileceğimizden bahsettiler. Mobbinge maruz kalan kişi tek başına sorunlarıyla başa çıkamıyor olabilir ama yapılan mobbing yalnızca ona yönelmiş değil, hepimize karşı tehdit olarak işyerinin ortasında duruyor. Bir anlığına kendi başımıza gelmiyor diye rahatlasak da mobbingin ibresinin ne yöne döneceğini önceden kestirmek mümkün değil.

Dördüncü Haftanın Sorusu

“Mobbing sadece ona maruz kalanları değil işyerindeki diğer kişileri de kötü etkiler.” Bu ifade hakkında ne düşünüyorsunuz?

Soruya verilen bazı yanıtlar:

“Kaygı ve çalıştığı yere güvensizlikle beraber mağdurdan yana olursa işsiz kalma endişesiyle görmezden gelme de olabilir. Kendi başına gelmesin diye güçten taraf olup mobbingin bir parçası da olunabiliyor.”

“İnsan kendini güvende hissetmiyor öyle bir ortamda.”

“İşyerinde yıllardır birlikte çalıştığınız bilgi birikimi, işe saygısı konusunda emin olduğunuz bir kişiye mobbing uygulanmaya başlandığını düşünün. Kendini ifade etme çabasını fark edersiniz ama dikkate alınmaz. Neyin yanlış olduğunu sorgular cevap alamaz. Bu duruma düşmemek için diğerleri onu yalnız bırakır ve mobbingin tarafı olmayı seçerler. Ya da bir sonraki mobbinge uğrayacak kişi olacaklardır.”

“Korkuları artıyor, birgün sıranın kendilerine de geleceğini hissediyorlar. Güvensizlik duygusu ve nefret tavan yapıyor ama sessiz kalmayı ve günü kurtarmayı seçiyorlar. Tek çare sarı olmayan bir sendika kurmaktır ve sendikal mücadeledir.”

“Diğer kişiler mobbinge tanık olup karşı çıkmadığı sürece ve bu durumu kanıksadıkça bunu olağan bir uygulama olarak kabul edecektir. İş yaşamı ve özel yaşantısında da bunun varlığını olağan karşılayacak, karşı çıkmayacak hatta başkalarına mobbing yapmakta kendini haklı görecektir.”

“Etrafınızda olan haksızlıkları görmek de haksızlığa bizzat uğramış kadar yorabilir insanı. Hiçbir şey yapamadığın bir ortamdaysan yardım edememek de yer bitirir diye düşünüyorum.”

#Mobbing101 Üçüncü Hafta: Mobbing Bir Yönetme Aracıdır yazısını buradan okuyabilirsiniz.

Bir cevap yazın