Plazalardan Meydanlara! 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz!

Kapitalizmin küresel krizinin etkilerini daha net görmeye başladığımız bu yıl da, son 10 yıla benzer şekilde çalışma koşullarımız gittikçe zorlaştı, işten çıkarmalar ve güvencesizlik arttı; sınıf atlama hayalleri suya düştü, beyaz yakalı rüyası sona erdi. Kaybettiklerimizi ve daha fazlasını kazanmak için ise örgütlenmekten, dayanışma içerisinde olmaktan başka çaremiz olmadığı iyice ortaya çıktı. İşçi sınıfının gittikçe ağırlığı artan beyaz yakalı mensupları kirlenen yakalarıyla 1 Mayıs’ta alanlarda olacak!

Sınıfı bölen, dayanışma ortamını yok eden, rekabeti pompalayan, baskı altında çalışmayı normalleştiren, kıdem tazminatımızı bile elimizden almaya çalışan, güvencesizliğe mahkum eden politikalara karşı sonuna kadar mücadele edeceğimizi haykırmak üzere tüm büro işçilerini aramıza davet ediyoruz.

Sabah saat 9’da, Beşiktas Akaretler Durağı’nda buluşuyoruz. BİÇDA (Bilişim ve İletişim Çalışanları Dayanışma Ağı),TODAP-Der (Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği), SOMDER  ( Sosyoloji Mezunları Derneği), Alternatif Bilişim Derneği ve LKD (Linux Kullanıcıları Derneği) ile beraber yürüyoruz!

Buluşma yeri ve saati ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın