İŞ HUKUKU/Soru-Cevap 1

Merhaba, çağrı merkezinde 6 gün çalışıp 2 gün izin yapıyoruz. Fakat son zamanlarda sıklıkla 7 gün çalışıp tek gün izin yapmaya başladık, sürekli izin günümüz mesaiye çevriliyor. Bu mesaiye gelmek gibi zorunluluğumuz var mı? Haftada 7 gün çalış ya da tek gün izin yetmiyor. Mesaiye gelmezsek yaptırım olabilir mi?

Sorduğunuz soru, hafta tatili ücreti ile ilgili olup İş Kanunu’nun 46. Maddesinde düzenlenmektedir. Öncelikle, hafta tatili ve hafta tatili ücreti hakkında genel bilgi verelim. Sonrasında, sorunuzu ayrıca cevaplayacağım.

Hafta Tatili, işçinin anayasal ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan “dinlenme hakkı”nın bir bölümünü oluşturur. Buna göre, işçi haftanın altı günü çalışmış olmak kaydıyla 7. Gün herhangi bir iş karşılığı olmaksızın ücret ödenir. Ücreti, aylık maktu ücret üzerinden ödenen işçiler için ayrıca hafta tatili ücreti ödenmez.

İşveren, hafta tatiline hak kazanan işçiyi, hafta tatilinde de çalıştırmaya devam ederse bu durumda, 1 gündelik ücretini hafta tatili ücreti olarak ve çalışılan her süre içinde “çalışma karşılığı ücret” olarak ödeme yapmak durumundadır. Bununla birlikte eğer işçinin hafta tatili gününde yaptığı çalışma, haftalık 45 saatin üzerinde bir çalışmaya karşılık geliyorsa, işçinin hafta tatilinde çalışması karşılığı olarak ödenen ücreti, fazla çalışma (fazla mesai) ücreti şeklinde yani %50 arttırılmış olarak ödenmek zorundadır.

Tüm bu bilgiler dâhilinde, 7 gün çalışıp tek gün izin yapıyor olmanız Kanun’un emredici hükümlerine aykırıdır ve ÇSGB Çalışma İl Müdürlüğü’ne şikâyet edilebilir. Bununla birlikte işveren sizi hafta tatilinde zaman zaman çalıştırma hakkına, eğer siz açıkça onay verdiyseniz veya iş sözleşmesinde bu yönde bir hüküm varsa sahiptir. Ancak, işveren bunu sürekli uygulama haline getiremez. Bunun sürekli hale getirilmesi çalışma koşullarında aleyhe değişiklik teşkil eder.

Bu nedenle, işverenin bu hukuka aykırı uygulamasına uymayıp haftanın 6 günü çalıştıktan sonra 7. Gün çalışmayabilirsiniz. İşveren, hukuka aykırı uygulamaya uymadığınız için iş sözleşmenizi de haklı nedenle ya da geçerli nedenle feshedemez. Feshederse, koşulları varsa işe iade davası açabilirsiniz, ya da kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarınızı talep edebilirsiniz.

Bu uygulamada ikinci bir hakkınız daha var. O da sizin sözleşmeyi feshetmeniz. Bu olasılıkta da siz, İş Kanunu 24/II hükümleri uyarınca iş sözleşmesini feshedebilirsiniz (istifa edebilirsiniz). Bu istifanız haklı nedene dayanacağı için, kıdem tazminatına hak kazanacaksınız. Ancak, sözleşmeyi siz feshettiğiniz için ihbar tazminatına hak kazanamayacaksınız.

Son olarak, hafta tatilinde çalıştırılmış olmanız nedeniyle hak ettiğiniz ücrete gelince, aylık maktu ücret alıyorsanız, hafta tatilinde çalıştırıldığınız için aylık ücretiniz / 30 = 1 günlük ücrete daha hak kazanacaksınız (her hafta için).

Eğer aylık maktu ücret değil günlük hesaplanan ücret alıyorsanız hafta tatilinde de çalışmanız nedeniyle 1 ücret hafta tatili ücreti, 1 ücret de çalıştığınız sürenin ücretine hak kazanacaksınız.

Aynı zamanda, haftanın 6 gününde yapmış olduğunuz çalışma 45 saati bulduysa veya aştıysa, hafta tatili gününde yaptığınız çalışma fazla çalışma olacaktır. Bu durumda, fazla çalışma olan süreler bakımından 1 saatlik normal ücretinizin 2,5 katına hak kazanacaksınız (Süzek,2006: 644).

Hukuki konularda destek için iletişim adresimizi (bilgi@plazaeylem.org) kullanabilirsiniz.
Çalışanlardan gelen soruları Avukat İzzet Otru cevaplamaktadır.Verilen cevaplar herhangi bir hukuk danışmanlığı ilişkisi içermemektedir. Verilen bilgiler, mümkün olduğunca özet ve yalın aktarılmaya çalışılmış ve detaya girilmemiştir. Bu bilgilerin tasarrufa dönüşmesinden yazar ve site sahibi sorumlu değildir.

Bir cevap yazın