Basın Açıklaması

Akbank Grevinin Engellenmesine Karşı Bir Aradaydık!

Beyaz yakalıların emek temelli dayanışma örgütü Plaza Eylem Platformu’nun çağrısıyla bir araya gelen birçok kurumdan temsilciler ve vatandaşlar, Akbank’ta grev

Akbank çalışanıyla dayanışmak için basın açıklamasına çağrı

Plaza Eylem Platformu, 24 Mart Cuma günü saat 19.00’da Kadıköy AKBANK şubesi önünde basın açıklaması düzenleyecektir. AKBANK’ta iş güvencesinin ortadan

Şirket ve siyaset zorbalığı barışın sesini kısamaz!

Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi tarafından hazırlanan bildiriye, sonradan gelen imzalarla sayısı iki bini aşan akademisyen imza attı. Barış ve silahların