iş güvencesi

Güvencesizlik ve Beyaz Yakalılar Üzerine Notlar – Plaza Eylem Platformu 2012

Global ekonomi, yeni sektörler, çoklu istihdam, yeni mesleklere acil yerleştirme, taşeronlaştırma ile (özellikle güvenlik, yemek ve temizlik gibi operasyonel işlerle